Villkor

Frakt – Transport – Skador på gods

Glaskomfort har avtal med transportörer som har god kännedom om glastransporter.

VIKTIGT: Du som kund godkänner frakten när du signerar fraktsedel. Därför är det extra noga att du besiktigar godset. När du signerat och godkänt godset, kan du ej reklamera transportskador.

Om skada har uppstått vid transporten skall detta antecknas på fraktsedel av transportören som en anmärkning på både del 1 och del 2 av fraktsedel. Skadan skall fotograferas och bilder skall sändas till info@glaskomfort.se och sedan kontakta Glaskomfort snarast.

Infästning räcke

För att vår garanti och er säkerhet skall råda måste infästningsunderlaget vara godkänt av oss.

TRÄSTOMME:
Villkor: Underlaget skall vara helt plant och infästning för trä skall minst vara 90mm (bakomliggande trä) gäller både för montage ovan ifrån som utanpåliggande.

BETONG:
Villkor: Underlaget skall vara plant och infästningar som görs i betong som skall klara slagborrmaskin för håltagning samt vara så pass starkt byggt att konstruktionen håller.