Toleranser

Glaskomfort vill alltid att kunden skall få en så exakt vara som möjligt.

Vi reserverar oss dock för toleransnivåer på +/- 3mm i höjd och längdmått på samtliga produkter.

Varor som håller sig inom detta spann kan inte reklameras.

Vid uträkningen av totallängden på en sida kan totallängden komma att justeras.

Det justerade måttet anvisas på orderbekräftelsen.

Toleransnivån räknas från det eventuellt justerade mått som anges i orderbekräftelsen.