Garanti

Glaskomfort lämnar 1 års garanti på varor med tillverkningsfel. Om fel uppstår gäller garantin, antingen reparation eller att varan byts ut.

Om du finner någon defekt, skicka ett foto och beskriv skadan till info@glaskomfort.se.

I det fall garantiärende anmäls och inget fel kan konstateras måste vi debitera kunden de kostnader som kan uppstå.

Detta gäller också om kund själv orsakat skadan i samband med hantering eller på grund av felaktig montering. Kundens faktura/kvitto gäller som garantibevis.

Repor, märken och andra mindre defekter bedöms på normalt betraktningsavstånd.

För glas tillämpar vi Glasbranschföreningens villkor vid reklamationer. Glas innehåller spänningar som kan orsaka sprickor vid oaktsam hantering och vid hastiga temperaturskiftningar. Ingen garanti gäller för detta.